SYSTEMY

INSTALACJE ODGROMOWE – SYSTEM TRADYCYJNY

Zgodnie z Orzeczeniem Izby Rzeczoznawców SEP instalacja odgromowa obiektów może być wykonana metodą tradycyjną (konwencjonalną). Zgodnie z Prawem Budowlanym i wytycznymi ustawodawcy odnośnie ochrony odgromowej w Polsce obowiązujące są następujące normy PN EN 62 305 oraz PN EN 62 561

PIORUNOCHRON TRADYCYJNY – jest to zespół połączonych ze sobą metalowych elementów, których zadaniem jest przejęcie prądu wyładowania piorunowego i odprowadzenie go jak najkrótszą drogą do ziemi bez szkody dla budynku, przebywających w nim ludzi oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących jego wyposażenie. Instalacja odgromowa tradycyjna składa się ze zwodów rozmieszczonych na całym dachu i przewodów odprowadzających oraz przewodów uziemiających i uziomów. Wszelkiego typu maszty antenowe i kominy sprzyjają występowaniu wyładowań i dlatego należy je wyposażyć w zwód pionowy lub poziomy.

INSTALACJA ODGROMOWA – SYSTEM TRADYCYJNY UKRYTY

Tradycyjna ochrona odgromowa ukryta polega na zminimalizowaniu widoczności zwodów na dachu nie pomniejszając skuteczności ochrony odgromowej nadając estetyczny wygląd w porównaniu ze zwykłym zwodem.
Instalacja może być w srebrnym kolorze (ocynk, aluminium), malowana proszkowo pod kolor dachu (uchwyty, wsporniki itp. nie zwody) lub w kolorze miedzianym (miedziowana lub miedziana).
Piorunochron zabezpiecza obiekt przed niszczącymi skutkami uderzeń pioruna – wykonuje się instalacje z wykorzystaniem zwodów poziomych i pionowych, które są połączone za pomocą przewodów odprowadzających z przewodem uziemiającym i uziemieniem.. W celu odpowiedniego rozmieszczenia poszczególnych zwodów instalacji na budynku należy wyznaczyć strefy ochronne, które określa się przy pomocy reguły kąta osłonowego, toczącej się kuli, wymiarowania oczek siatki zwodów. Wszystkie wystające metalowe elementy zabudowy dachu (kominy, maszty antenowe itp) należy chronić za pomoc zwodów pionowych lub poziomych. Materiały wykorzystywane na elementy instalacji odgromowej: St/tZn – stal ocynkowana, St/St – stal nierdzewna,  St/tCu – stal miedziowana, Cu– miedź, AlMgSi – aluminium.

dom5

Elementy instalacji tradycyjnej:

1.0 –  zwód poziomy
2.0 –  zwód pionowy rozpraszający
3.0 –  przewód odprowadzający
4.0 –  licznik wyładowań piorunowych 
5.0 –  złącze kontrolne
6.0 –  przewód uziemiający
7.0 – uziemienie pionowe typ A lub poziome typ B

Zastosowanie: budynki przemysłowe, biurowe i magazyny, budownictwo indywidualne.

System ochrony odgromowej projektowany jest indywidualnie dla każdego budynku. Wykonujemy systemy odgromowe zgodnie z normami: Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości (obowiązujące normy):
PN EN 62561-1
PN EN 62561-2
PN EN 62561-3
PN EN 62561-4
PN EN 62561-5
PN EN 62305-1
PN EN 62305-2
PN EN 62305-3
PN EN 62305-4

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter